FlorDepot, een eenvoudig groendaksysteem

 

 • Eenvoudige verwerking
   
 • Plaatsing 50 m² in 1 uur
   
 • Vegetatiemat + Substraat + Sedum instrooien
   
 • Licht in gewicht
 • Plaatsing 50 m² in 1 uur Plaatsing 50 m² in 1 uur
 • Licht in gewicht Licht in gewicht
 • Praktisch onderhoudsvrij Praktisch onderhoudsvrij

Het FlorDepot groendaksysteem bestaat uit een vegetatiemat, een extensief substraat en ingestrooide sedumscheuten. U kunt dit systeem gebruiken voor daken met een helling tussen 1 en 15 graden. De extensieve dakbegroening van FlorDepot is eenvoudig te realiseren en voordelig. Bovendien is de begroeiing bijzonder geschikt voor platte daken die niet vaak betreden worden zoals daken van fabrieksgebouwen, winkelcentra maar ook van gewone privéwoningen. FlorDepot is praktisch onderhoudsvrij en zorgt met zijn snelle plantengroei voor een uitgebreide begroeiing in een korte tijd. 

De groendaken van FlorDepot bestaan uit drie componenten:

 1. Sedumscheuten
 2. Extensief substraat
 3. Vegetatiemat L35

De vegetatiemat beschermt de dakafdichting, zorgt voor wateropslag bij droogte, voedt de planten en zorgt voor de drainage van het overtollige water. Het extensieve substraat bestaat uit minerale bestanddelen die nodig zijn voor de ecologische kringloop. Er zit speciaal geen compost in het substraat zodat er initieel geen onkruid wordt meegeleverd!

Het totale gewicht van dit groendak is 55 kg/m²
en heeft een waterbuffering van 30 l/m²
  Gewicht Hoogte
  Droog Verzadigd met water  
Substraat 23 kg/m² 33 kg/m² 40 mm
Vegetatiemat 2 kg/m² 22 kg/m² 35 mm
Totaal 25 kg/m² 55 kg/m² 75 mm

 

Het totale gewicht van dit groendak is 71,5 kg/m²
en heeft een waterbuffering van 35 l/m²
  Gewicht Hoogte
  Droog Verzadigd met water  
Substraat 34,5 kg/m² 49,5 kg/m² 60 mm
Vegetatiemat 2 kg/m² 22 kg/m² 35 mm
Totaal 36,5 kg/m² 71,5 kg/m² 95 mm