Fusie VM Building Solutions Benelux - I.R.S.-Btech

Fusie VM Building Solutions Benelux NV en I.R.S.-Btech NV

In september 2017 werd VMZINC Benelux & UK NV geïntegreerd in Fedrus International waarbij de naam veranderde in VM Building Solutions Benelux NV. Eerder dit jaar werd binnen de groep de beslissing genomen om een juridische veréénvoudiging door te voeren waarbij VM Building Solutions Benelux NV (met zinkactiviteiten vanuit Vilvoorde) fuseert met I.R.S.-Btech NV (met EPDM-activiteiten vanuit Deinze en Puurs). Met deze laatste stap voltooien we de gefaseerde operationele integratie van onze beide teams.

VM Building Solutions Benelux NV en I.R.S.-Btech NV opereren sinds 30 mei 2020 onder één naam en juridische entiteit, met name VM Building Solutions NV, met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, B-2870 Puurs-Sint-Amands. De firma heeft slechts één BTW-nummer, met name BE 0434.559.604, het BTW-nummer van (het voormalige) I.R.S.-Btech NV.

Alle communicatie en facturatie voor wat betreft EPDM, bouwspecialiteiten én VMZINC gebeuren na deze datum onder deze nieuwe naam. Telefoonnummers en e-mailadressen van uw contactpersonen blijven behouden.

Wij zijn overtuigd dat deze nieuwe organisatie zal bijdragen tot een nog betere dienstverlening aan onze klanten.