Een dak is pas volledig waterdicht als ook alle afvoersystemen lucht- en dampdicht zijn. In de praktijk is de opening doorheen je dakvloer immers vaak ruimer dan de diameter van de afvoer. Enkel met een degelijk regenwaterafvoersysteem bekom je, zonder onderbreking van je dampscherm, een 100% waterdichte afsluiting. Ontdek hier alles over ons gamma en hun exacte werking.